Stifta en samlevnadslag!

28.11.2014 kl. 10:00
Alla medborgare ska behandlas jämlikt – men äktenskapet behöver inte omdefinieras för att det ska ske.
När riksdagen idag röstar om hur man ställer sig till lagutskottets nej till en könsneutral äktenskapslag understryker SFP:s specialförening Kristet Samhällsansvar igen det som tidigare konstaterats:
Stifta en lag om samlevnad, gör borgerlig vigsel obligatorisk som en juridisk handling och låt de religiösa samfunden fortsättningsvis själva ta ställning till hur de förhåller sig till olika samlevnadsformer.
– Vi anser att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Då det nu har uppstått ett behov för samhället att juridiskt reglera andra samlevnadsformer, med samma juridiska rättigheter som nu gäller dem som ingått äktenskap, bör samhället tänka om när det gäller lagstiftningen, förklarar Kristet samhällsansvars ordförande Stig Kankkonen.
Enligt Kristet samhällsansvar är ordet äktenskap starkt förknippat med en traditionell och kristen syn på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna.
– Vi tycker att det är naturligt för dem som har en sekulär syn på olika samlevnadsformer att inte blanda in religiösa begrepp i lagstiftningen. 
– Ett positivt och konstruktivt sätt att komma vidare är att riksdagen stiftar en lag som ger alla möjlighet att välja den samlevnadsform de önskar. Och det med alla de juridiska rättigheter och skyldigheter lagen stadgar. Alltså en samlevnadslag, säger Kankkonen
Kyrkorna och de religiösa samfunden ska givetvis ges rätt att utgående från sin övertygelse ta ställning till hur de förhåller sig till olika samlevnadsformer. 
– Det kan inte vara lagstiftarens sak att avgöra hur kyrkor och samfund tolkar sin tro!
Enligt Kristet samhällsansvar skulle den föreslagna lösningsmodellen vara optimal för dem som vill slå vakt om det traditionella äktenskapet och för dem som vill att samhället ska stifta en lag som ger en ny samhällelig syn på samlevnad.

Mera information: 
Stig Kankkonen, ordförande för Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. 
tel. 0400 665 098
stig@kankkonen.net
 
KrSA